singhakr.com

สิงห์เคอาร์.คอม

 
เมนูหลัก
สั่งซื้อ
 

หน้าหลัก

หนังสือหมากฮอส

หนังสือหมากรุกไทย

หนังสือหมากหมากสกา

หนังสือบทกลอน

ค่าวจ๊อย

หนังสือกะโลง-ค่าวจ๊อย

กะโลงล้านนา

เพลงคำเมืองล้านนา

พระเครื่อง

จาริกตามรอยพระปฏิปทา

บัวหลวง

พุดดอกกุหลาบ

การเวก

กระดังงวสงขลา

บัวสวรรค์

ช้องแมว

กล้วยหมูสัง

ชำมะเลียง

ส้านมาเลย์

มังตาล

กันภัยมหิดล

สารภี

ลีลาวดีขาว

ทองกวาวเหลือง

ศรีตรัง

ไข่ดาว

พญาสัตบรรณ

ช้างน้าว

โสกเขา

เหลืองอินเดีย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จาริกตามรอยพระปฏิปทา

      

หันมานำธรรมะแก้ปัญหา จูงจิตพาเข้าใจไม่เหลิงหลง
อริยสัจสี่ประการขานโดยตรง ขอก้มลงกราบไขให้กระจ่าง
ความทุกขามาสานประการแรก โดยต้องแจกแจงเพียงเรื่องสะสาง
ด้วยเกิดแก่เจ็บตายไม่วายวาง ดูทุกอย่างเป็นทุกข์ขั้นพื้นฐาน
พลัดพรากจากของรักมักเป็นทุกข์ ไม่ได้บุกรุกเอาเคล้ารสหวาน
พบสิ่งของเกลียดชังชั่งประมาณ เข้ารุกรานปานกะตุกทุกข์ทันใจ
ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้น เป็นทุกข์พลันอันตรายใจหวั่นไหว
นอกลู่ทางสัมมาอาชีพใด ต้องครวญใคร่สิ่งที่ไม่ดีงาม
เหตุแห่งทุกข์สมุทัยประการสอง รวยเงินทองปลดหนี้ปรี่ทวงถาม
สุขสมบูรณ์ในชีวิตจิตอร่าม ขออยู่ตามสามัญชนคนทั่วไป
ประการสามเตือนสติด้วยนิโรธ สภาพหมดความทุกข์สุขไฉน
จะเดินเหินสุขกายสบายใจ ไม่มีใครลุล่วงมาทวงหนี้
อริยมรรคแปดเป็นสุดท้าย ด้วยบรรยายขยายธรรมนำทางชี้
สู่ดับทุกข์ทั้งปวงห้วงปฐพี กายวจีใจประเสริฐเทิดสายกลาง
ขอพนมก้มกราบพระพุทธองค์ พวกเราคงตามรอยคอยสะสาง
ลดละเลิกทั้งปวงพ่วงละวาง เดินสายกลางมัชฌิมาปฏิปทา


พระบรมธาตุขุนวาง

สมเด็จพุฒาจารย์โตพรหมรังสี
ปฏิบัติดีประพฤติชอบตอบสนอง
คนกราบไหว้บูชาทาแผ่นทอง
ด้วยหมายปองสงบสุขทุกวี่วัน

หลวงปู่มั่นภูริทัตโต
มุตโตทัยสายกลางทางหลุดพ้น
ธุดงค์เหย้าสอนสั่งยังผู้คน
ไว้เป็นหนทางนำดำเนินตาม

 

 

 

วิสาขบูชาที่วัดถ้ำดอยโตน

ฝึกวิปัสสนากรรมฐาน

 

หน้าหลัก