สิงห์เคอาร์.คอม

 
เมนูหลัก
สั่งซื้อ
 

หน้าหลัก

หนังสือหมากฮอส

หนังสือหมากรุกไทย

หนังสือหมากสกา

หนังสือบทกลอน

ค่าวจ๊อย

หนังสือกะโลง-ค่าวจ๊อย

กะโลงล้านนา

บทเพลงคำเมือง-นักแต่งเพลง

พระเครื่อง

จาริกตามรอยพระปฏิปทา

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่อกวี

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ฐานแซม

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ทรงเจดีย์

พระสมเด็จวัดระฆังหยกเขียว

 

ผังกะโลงล้านนาบทเดียว

ใช้ประกวดในงานไหว้สาพระยาพรหม

วันที่ 12 เมษายน ณ บริเวณหน้าวัดสวนดอก เชียงใหม่

 

เชิญเขียนกะโลงประกวดในงานไหว้สาพระยาพรหม 12 เมษายน ณ บริเวณหน้าวัดสวนดอก เชียงใหม่
...........................................................
- ผังกะโลงล้านนานั้นมีหลายแบบหลายสำนักต่างคนก็ต่างเขียนกันไป โดยไม่ได้เน้นเสียงอะไรมากนัก แต่ในการประกวดครั้งนี้ ได้เน้น การ ใช้ ไม้เอก หรือเสียงเอก หรือ เสียงโทปกติตาย(สั้น) จะต้องใช้ให้ถูกที่ หากเฝือเกินไปก็จะถูกตัดคะแนน
- -่ เครื่องหมายนี้ บังคับว่าต้องเป็น เสียงเอก(แบบล้านนา) หรือ ไม้เอก หรือ เสียงโทปกติตาย(สั้น)
- -้ เครื่องหมายนี้ บังคับว่าจะต้องเป็น เสียงโทพิเศษ(โทเมือง) หรือ เสียงตรียาว เท่านั้น
- คำในวงเล็บจะมีหรือไม่ก็ได้
- สองคำท้ายบาทที่ 3 (ในวงเล็บ) คำแรกจะต้องลงด้วยเสียง สามัญ หรือ จัตวา คำที่สอง จะต้องเป็นคำสร้อย เช่น เฮย นอ นา เนอ ฯลฯ
- การใช้ -่ และ -้ ผิดที่หรือเฝือเกินไปก็จะถูกตัดคะแนนลงไป
- คำลงท้ายในบาทที่ 1 (ไม่ใช่คำในวงเล็บ) จะต้องลงด้วยเสียง สามัญ หรือ จัตวา

 

 

ตัวอย่าง

 

หนังสือบทกลอน-ค่าวจ้อยคำเมือง