สิงห์เคอาร์.คอม

 
เมนูหลัก
ตำนานการแข่งขันหมากฮอส
สั่งซื้อ
 

หน้าหลัก

หนังสือหมากฮอส

หนังสือหมากรุกไทย

หนังสือหมากหมากสกา

หนังสือบทกลอน

ค่าวจ๊อย

หนังสือกะโลง-ค่าวจ๊อย

กะโลงล้านนา

บทเพลงคำเมือง-นักแต่งเพลง

พระเครื่อง

จาริกตามรอยพระปฏิปทา

อโศกระย้า

แอบรัก

เสี้ยว

เสลา

สุพรรณิการ์

สาวน้อยสันทราย

ส้านมาเลย์

ส้าน

ว่านแสงอาทิตย์

เล็บมือนางดอกซ้อน

ลีลาวดีสีขาว

ลีลาวดีสีเหลือง

ลีลาวดีสีชมพู

ลีลาวดีกาฬสินธุ์

ลัดดาวัลย์

รำเพยสีชมพู

รำเพยสีเหลือง

รำเพยสสีขาว

ขันทองเพชร

ผักเฮือด

กลอย

กระโดน

กันภัยมหิดล

กัลปพฤกษ์

กาญจณาณิการ์

กุ่มน้ำ

กาหลง

เสี้ยว

ปีบทอง

ขี้เหล็กอเมริกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตำนานการแข่งขันหมากฮอสชิงแชมป์ประเทศไทย
ตั้งแต่ปี 2524 ย้อนกลับไปยังไม่มีการบันทึกผลการแข่งขัน ซึ่งในสมัยยุคนั้น คุณ ซ้ง แซ่ลิ้ม หรือ ตี๋ บัวบกกำลังเป็นเซียนเดินสายทั่วประเทศ เรียกได้ว่ามีน้อยคนนักที่จะเทียบชั้นได้ ย้อนไปอีกในปี 2508 ได้มีการชิงแชมป์ประเทศไทย
คุณ บุญช่วย ไตรอรุณ ได้เป็นแชมป์ประเทศไทยคนแรกซึ่งได้บันทึกเป็นเกียรติ์ประวัติไว้แล้ว


หมากฮอสสองแถวชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2524
โดย ชมรมหมากฮอสประเทศไทย แข่งที่มหาวิทยาลัยมหิดล
1. คุณ ไช้ แซ่ฮ้อ (พญาอินทรีย์)
2. คุณ ศุภกิตติ์ หิรัณยาภาพงษ์ (แว่นใหญ่)
3. คุณ สุกิจ แสงประดับ(ฉลามขาว)
4. คุณ ชุมพล เพ่งภูมิพณิช (แว่นเล็ก)

หมากฮอสสองแถวชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2525
โดย ชมรมหมากฮอสประเทศไทย แข่งที่ สมาคมกีฬาหมากฮอส
1. คุณ มนตรี ปิติวราภรณ์ (เซียนเหง่า)
2. คุณ สังฆ์ เพียรแนวนุ่น (เซียนสังฆ์)
3. คุณ ศุภกิตติ์ หิรัณยาภาพงษ์ (แว่นใหญ่)
4. คุณ ไช้ แซ่ฮ้อ (พญาอินทรีย์)

หมากฮอสสองแถวชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2526
โดย ชมรมหมากฮอสประเทศไทย แข่งที่ อ.ป้อมปราบ
1. คุณ ไช้ แซ่ฮ้อ (พญาอินทรีย์)
2. คุณ วัฒนา พฤกษ์ไพโรจน์สกุล (เปี๊ยกโพธาราม)
3. คุณ ศุภกิตติ์ หิรัณยาภาพงษ์ (แว่นใหญ่)
4. คุณ สังฆ์ เพียรแนวนุ่น (เซียนสังฆ์)

หมากฮอสสองแถวชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2527
โดย ชมรมหมากฮอสประเทศไทย แข่งที่ บริษัทชลประทานซีเมนต์
1. คุณ วัฒนา พฤกษ์ไพโรจน์สกุล (เปี๊ยกโพธาราม)
2. คุณ ไช้ แซ่ฮ้อ (พญาอินทรีย์)
3. คุณ สังฆ์ เพียรแนวนุ่น (เซียนสังฆ์)
4. คุณ ธีระชัย พุ่มสุขโข(งี่เส็ง)

หมากฮอสสองแถวชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2530
1. คุณ วิโรจน์ นิ่มประพฤติ (เซียนดำ)
2. คุณ โอ่ฝ่า แซ่เตียง(โอ่ฝ่า)
3. คุณ แดง พฤฒิโชติมงคล (เซียนเก๊า)
4. คุณ สมจิตร จารุสาร

หมากฮอสสองแถวชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2531
1. คุณ แดง พฤฒิโชติมงคล (เซียนเก๊า)
2. คุณ ประเสริฐ ปัญญาวุฒิคุณ(เซียนโย่ง)
3. คุณ วิโรจน์ นิ่มประพฤติ (เซียนดำ)
4. คุณ โอ่ฝ่า แซ่เตียง(โอ่ฝ่า)

หมากฮอสสองแถวชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2533
1. คุณ วิโรจน์ นิ่มประพฤติ (เซียนดำ)
2. คุณ แดง พฤฒิโชติมงคล (เซียนเก๊า)
3. คุณ นิวัฒน์ รอดนนท์ (แดงมักกะสัน)
4. คุณ ดำรง เยื่อบางไทร (แชมป์น้อย)

หมากฮอสสองแถวชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2534
1. คุณ ประเสริฐ ปัญญาวุฒิคุณ(เซียนโย่ง)
2. คุณ แดง พฤฒิโชติมงคล (เซียนเก๊า)
3. คุณ วิโรจน์ นิ่มประพฤติ (เซียนดำ)
4. คุณ ไช้ แซ่ฮ้อ (พญาอินทรีย์)

หมากฮอสสองแถวชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2535
1. คุณ วิโรจน์ นิ่มประพฤติ (เซียนดำ)
2. คุณ ประเสริฐ ปัญญาวุฒิคุณ(เซียนโย่ง)
3. คุณ แดง พฤฒิโชติมงคล (เซียนเก๊า)
4. คุณ ดำรง เยื่อบางไทร (แชมป์น้อย)

หมากฮอสสองแถวชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2536
หมากฮอส กฟภ.โอเพ่น ครั้งที่ 1 
1. คุณ ไช้ แซ่ฮ้อ (พญาอินทรีย์)
2. คุณ มนตรี ปิติวราภรณ์ (เซียนเหง่า)
3. คุณ ประเสริฐ ปัญญาวุฒิคุณ(เซียนโย่ง)
4. คุณ สมพล ดิษฐ์สม (เซียนหลอ)

หมากฮอสสองแถวชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2537
หมากฮอส กฟภ.โอเพ่น ครั้งที่ 2
คุณ วิโรจน์ นิ่มประพฤติ (เซียนดำ) และ
คุณ ประเสริฐ ปัญญาวุฒิคุณ(เซียนโย่ง)
ครองที่ 1 ร่วมกัน
3. คุณ ไช้ แซ่ฮ้อ (พญาอินทรีย์)
4. คุณ แดง พฤฒิโชติมงคล (เซียนเก๊า)

หมากฮอสสองแถวชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2538
หมากฮอส กฟภ.โอเพ่น ครั้งที่ 3
1. คุณ วิโรจน์ นิ่มประพฤติ (เซียนดำ)
2. คุณ ประเสริฐ ปัญญาวุฒิคุณ(เซียนโย่ง)
ที่ 3 - 4 ครองร่วมกัน

คุณ ไช้ แซ่ฮ้อ (พญาอินทรีย์) และ คุณ ดำรง เยื่อบางไทร (แชมป์น้อย)
หมากฮอสสองแถวชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2539
หมากฮอส กฟภ.โอเพ่น ครั้งที่ 4
1. คุณ ไช้ แซ่ฮ้อ (พญาอินทรีย์)
2. คุณ ประเสริฐ ปัญญาวุฒิคุณ(เซียนโย่ง)

หมากฮอสสองแถวชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2544
หมากฮอส กฟภ.โอเพ่น ครั้งที่ 5
คุณ มนตรี ปิติวราภรณ์ (เซียนเหง่า) และ
คุณ ประเสริฐ ปัญญาวุฒิคุณ(เซียนโย่ง)
ครองที่ 1 ร่วมกัน
3. คุณ เช็ง แซ่จึง
4. คุณ สุทัศน์ พรรณา(หมวกแดง)

ชิงแชมป์ประเทศไทย(ที่เชียงใหม่) ครั้งที่ 1 ธ.ค. 45
1. คุณ ศุภกิตติ์ หิรัณยาภาพงษ์ (แว่นใหญ่)
2. คุณ ไช้ แซ่ฮ้อ (พญาอินทรีย์)
3. คุณ วิโรจน์ นิ่มประพฤติ (เซียนดำ)
4. คุณ วสันต์ ชมพูบุตร (เซียนหน่อง)

หมากฮอสสองแถวชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2545
หมากฮอสสองแถวถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ ฯ สนามหลวง ก.พ.45
1. คุณ วิโรจน์ นิ่มประพฤติ (เซียนดำ)
2. คุณ ประเสริฐ ปัญญาวุฒิคุณ(เซียนโย่ง)
3. คุณ มนตรี ปิติวราภรณ์ (เซียนเหง่า)
4. ทัศน์ชัย โฆษิตพิพัฒน์ (อ.ไฝ)

หมากฮอส กฟภ.โอเพ่น ครั้งที่ 6  ปี 2545
คุณ วิโรจน์ นิ่มประพฤติ (เซียนดำ) และ คุณ สุทัศน์ พรรณา(หมวกแดง)
ครองที่ 1 ร่วมกัน
คุณ สมพล ดิษฐ์สม (เซียนหลอ) และ คุณ วสันต์ ชมพูบุตร (เซียนหน่อง)
ที่ 3 - 4 ครองร่วมกัน

หมากฮอสชิงแชมป์เชียงใหม่โอเพ่น 26-27 ต.ค.45
1. คุณ วิโรจน์ นิ่มประพฤติ (เซียนดำ)
2. คุณ สุทัศน์ พรรณา(หมวกแดง)
ที่ 3 - 4 ครองร่วมกัน
คุณ ณัฐวุฒิ อารีชาติ(เซียนโอ๋) และ คุณ อยุทธ จงจินดาพร(เซียนยุทธ)

หมากฮอสสองแถวชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2546
ชิงแชมป์ประเทศไทย(ที่เชียงใหม่) ครั้งที่ 2 17 - 18 ม.ค.46
1. คุณ วิโรจน์ นิ่มประพฤติ (เซียนดำ)
2. คุณ สมพล ดิษฐ์สม(เซียนหลอ)
3. คุณ ประเสริฐ ปัญญาวุฒิคุณ(เซียนโย่ง)
4. คุณ ไช้ แซ่ฮ้อ (พญาอินทรีย์)

หมากฮอสสองแถวถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ ฯ
สนามหลวง 14-15 มี.ค.46

1. คุณ วิโรจน์ นิ่มประพฤติ (เซียนดำ)
2. คุณ ประเสริฐ ปัญญาวุฒิคุณ(เซียนโย่ง)
3. คุณ ไช้ แซ่ฮ้อ (พญาอินทรีย์)
4. คุณ สมพล ดิษฐ์สม(เซียนหลอ)

หมากฮอส กฟภ.โอเพ่น ครั้งที่ 7 (สค.2546)
1. คุณ ไช้ แซ่ฮ้อ (พญาอินทรีย์)
2. คุณ สมพล ดิษฐ์สม(เซียนหลอ)
3. คุณ ชัยยุทธ โล่งจิตต์ (ตี๋เสาชิงช้า)
4. คุณ สุทัศน์ พรรณา(หมวกแดง)

หมากฮอสสองแถวชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2547
ชิงแชมป์ประเทศไทย(ที่ลำพูน) ครั้งที่ 3   6 - 7 มี.ค.47
1. คุณ สมพล ดิษฐ์สม(เซียนหลอ)
2. คุณ วิโรจน์ นิ่มประพฤติ (เซียนดำ)
3. คุณ บุญหลาย นพพิทักษ์(สิงห์ขี้เมา)
4. คุณ สุทัศน์ พรรณา(หมวกแดง)  

หมากฮอส กฟภ.โอเพ่น ครั้งที่ 8 (สค.2547)
1. คุณ สมพล ดิษฐ์สม(เซียนหลอ)
2. คุณ ไช้ แซ่ฮ้อ (พญาอินทรีย์)
3. คุณ ประเสริฐ ปัญญาวุฒิคุณ(เซียนโย่ง)
4. คุณ วิโรจน์ นิ่มประพฤติ (เซียนดำ)

หมากฮอสสองแถวถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ ฯ สนามหลวง มี.ค.47
1. คุณ วิโรจน์ นิ่มประพฤติ (เซียนดำ)
2. คุณ สมพล ดิษฐ์สม(เซียนหลอ)
3. คุณ สุทัศน์ พรรณา(หมวกแดง)
4. คุณ ประเสริฐ ปัญญาวุฒิคุณ(เซียนโย่ง)

หมากฮอสสองแถวชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2548
หมากฮอสสองแถวถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ ฯสนามหลวง มี.ค.48
1. คุณ วิโรจน์ นิ่มประพฤติ (เซียนดำ)
2. คุณ ไช้ แซ่ฮ้อ (พญาอินทรีย์)

หมากฮอส กฟภ.โอเพ่น ครั้งที่ 9 (สค.2548)
1. คุณ วิโรจน์ นิ่มประพฤติ (เซียนดำ)
2. คุณ วสันต์ ชมพูบุตร (เซียนหน่อง)
3. คุณ ประเสริฐ ปัญญาวุฒิคุณ(เซียนโย่ง)
4. คุณ สุทัศน์ พรรณา(หมวกแดง)

หมากฮอสสองแถวชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2549
หมากฮอสสองแถวถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ ฯ สนามหลวง มี.ค.49
1. คุณ ณัฐวุฒิ อุภิริ(เซียนอุ)
2. คุณ วิโรจน์ นิ่มประพฤติ (เซียนดำ)

หมากฮอส กฟภ.โอเพ่น ครั้งที่ 10 (สค.2549)
1. คุณ วิโรจน์ นิ่มประพฤติ (เซียนดำ)
2. คุณ ดำรง เยื่อบางไทร (แชมป์น้อย)

3. คุณ ไช้ แซ่ฮ้อ (พญาอินทรีย์)
4. คุณ ประเสริฐ ปัญญาวุฒิคุณ(เซียนโย่ง)

หมากฮอสสองแถวชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2550
หมากฮอสสองแถวถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ ฯ สนามหลวง มี.ค.50
1. คุณ วิโรจน์ นิ่มประพฤติ (เซียนดำ)
2. คุณ ไช้ แซ่ฮ้อ (พญาอินทรีย์)

หมากฮอส กฟภ.โอเพ่น ครั้งที่ 11 (สค.2550)
1. คุณ วิโรจน์ นิ่มประพฤติ (เซียนดำ)
2. คุณ ชัยยุทธ โล่งจิตต์ (ตี๋เสาชิงช้า)

หมากฮอสสองแถวชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2551
หมากฮอสสองแถวถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ ฯ สวนรถไฟ มี.ค.51
1. คุณ วิโรจน์ นิ่มประพฤติ (เซียนดำ)
2. คุณ สุทัศน์ พรรณา(หมวกแดง)

หมากฮอส กฟภ.โอเพ่น ครั้งที่ 12 (สค.2551)
1. คุณ ประเสริฐ ปัญญาวุฒิคุณ(เซียนโย่ง)
2. คุณ วิโรจน์ นิ่มประพฤติ (เซียนดำ)

หมากฮอสสองแถวถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ ฯ สนามหลวง มี.ค.52
1. คุณ วิโรจน์ นิ่มประพฤติ (เซียนดำ)
2. คุณ ประเสริฐ ปัญญาวุฒิคุณ(เซียนโย่ง)

หมากฮอส กฟภ.โอเพ่น ครั้งที่ 13  (สค.2552)
1. คุณ ดำรง เยื่อบางไทร (แชมป์น้อย)
2. คุณ วิโรจน์ นิ่มประพฤติ (เซียนดำ)

หมากฮอสสองแถวถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ  ฯ สวนรถไฟ มี.ค.53
1. คุณ ดำรง เยื่อบางไทร (แชมป์น้อย)
2. คุณ ประเสริฐ ปัญญาวุฒิคุณ(เซียนโย่ง)

หมากฮอส กฟภ.โอเพ่น ครั้งที่ 14  (สค.2553)
1. คุณ วิโรจน์ นิ่มประพฤติ (เซียนดำ)
2. คุณ ณัฐวุฒิ อุภิริ(เซียนอุ)

หมากฮอสสองแถวถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ ฯ
โรงเรียนบางแค เนื่องสังวาลย์ 3 - 4 กย..54
1. คุณ วิโรจน์ นิ่มประพฤติ (เซียนดำ)
2.
คุณ ประเสริฐ ปัญญาวุฒิคุณ(เซียนโย่ง)

หมากฮอสสองแถวถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ ฯ
สนามหลวง 25 - 26 เมษายน 2555

1. คุณ ปิยะ เสียมทอง(สิงห์ทอง)
2.
คุณ เจษฎา รุ่งโรจน์สกุลชัย(จัมโบ้)

3. คุณ ธนกฤต อารีชาติ(เซียนโอ๋)
4.
คุณ ธวัชชัย ปั้นวงศ์รอด(หนุ่มเทพ)

หมากฮอส กฟภ.โอเพ่น ครั้งที่ 15  (3-4 ธค.55)

1. คุณ วิโรจน์ นิ่มประพฤติ (เซียนดำ)

2. คุณ มารุต ชื่นบาน(เซียนรุต)

3. คุณ ไช้ แซ่ฮ้อ (พญาอินทรีย์)

4. คุณ สุทัศน์ พรรณา(หมวกแดง)

หมากฮอส กฟภ.โอเพ่น ครั้งที่ 16  (ตค.56)

1. คุณ เจษฎา รุ่งโรจน์สกุลชัย(จัมโบ้)

2. คุณ มารุต ชื่นบาน(เซียนรุต)

3. คุณ วิโรจน์ นิ่มประพฤติ (เซียนดำ

4. คุณ ณัฐวุฒิ อุภิริ(เซียนอุ)

หมากฮอสสุทธิพงษ์คัพส์ ลำพูน 25-26 มค.57

1. คุณ วิโรจน์ นิ่มประพฤติ (เซียนดำ)

2. คุณ ปิยะ เสียมทอง(สิงห์ทอง)

3. คุณ เจษฎา รุ่งโรจน์สกุลชัย(จัมโบ้)

4. คุณ ณัฐวุฒิ อุภิริ(เซียนอุ)

หมากฮอส กฟภ.โอเพ่น ครั้งที่ 17  (15 ธค.57)

1. เจษฎา รุ่งโรจน์สกุลชัย (เซียนโบ้)
2. ณัฐวุฒิ อุภิริ (เซียนอุ)
3. สุทัศน์ พรรณา (หมวกแดง)
4. ธนกฤต อารีชาติ (เซียนโอ๋)
5. วิโรจน์ นิ่มประพฤติ (เซียนดำ)
6. ไช้ แซ่ฮ้อ (เซียนไช้)
7. มารุต บานชื่น (มารุต)
8. บุญชัย ยั่งยืน (เซียนเด้ง)

หมากฮอส กฟภ.โอเพ่น ครั้งที่ 18  (27-28 สค.58)

1. คุณ มารุต ชื่นบาน(เซียนรุต)

2.คุณ ธวัชชัย ปั้นวงศ์รอด(หนุ่มเทพ)

3. เจษฎา รุ่งโรจน์สกุลชัย (เซียนโบ้)

4. คุณ สุทัศน์ พรรณา(หมวกแดง)

หมากฮอส PEA OPEN ครั้งที่ 19 ปี 2559 (25-26 ส.ค.59)

1. คุณ วิโรจน์ นิ่มประพฤติ (เซียนดำ)

2. คุณ ชัยยุทธ โล่งจิตต์ (ตี๋เสาชิงช้า)

3. คุณ เจษฎา รุ่งโรจน์สกุลชัย(จัมโบ้)

4. คุณ สุทัศน์ พรรณา(หมวกแดง)

หมากฮอส PEA OPEN ครั้งที่ 20 ปี 2560 (7 - 8 ก.ย.60)

1. คุณ วิโรจน์ นิ่มประพฤติ (เซียนดำ)

2. คุณ ณัฐวุฒิ อุภิริ(เซียนอุ)

3. คุณ จตุพล นวลงาม

4. คุณ ชัยยุทธ โล่งจิตต์ (ตี๋เสาชิงช้า)

 

หมากฮอส PEA OPEN ครั้งที่ 21 ปี 2561 (15 - 16 ส.ค.61)

1. คุณ มารุต ชื่นบาน(เซียนรุต)

2. คุณ จตุพล นวลงาม (สิงห์ม่วนซื่น)

3. คุณ วิโรจน์ นิ่มประพฤติ (เซียนดำ)

4. คุณ ณัฐวุฒิ อุภิริ(เซียนอุ)

หมากฮอส PEA OPEN ครั้งที่ 22 ปี 2562 (8 - 9 ส.ค.62)

1. คุณ เจษฎา รุ่งโรจน์สกุลชัย(จัมโบ้)

2. คุณ ปิยะ เสียมทอง(สิงห์ทอง)

3. บุญชัย ยั่งยืน (เซียนเด้ง)

หมากฮอส PEA OPEN ครั้งที่ 23 ปี 2563 (1 - 2 ธ.ค.63)

1. คุณ เจษฎา รุ่งโรจน์สกุลชัย(จัมโบ้)

2. คุณ ปิยะ เสียมทอง(สิงห์ทอง)

3. คุณ ธวัชชัย ปั้นวงศ์รอด(หนุ่มเทพ)

4. ปญิธิ เสกสรรค์วิริยะ

 

---------------------------------------------------
หมากฮอสสามแถวชิงแชมป์ประเทศไทย(ที่เชียงใหม่)
ครั้งที่ 1  17 - 18 ม.ค.46

1. คุณ ไช้ แซ่ฮ้อ (พญาอินทรีย์)
2. คุณ สมพล ดิษฐ์สม(เซียนหลอ)
3. คุณ ทวี พงษ์ถม(แก้วแมว)
4. คุณ ชัยยุทธ โล่งจิตต์ (ตี๋เสาชิงช้า)

หมากฮอสสามแถวถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ ฯ สนามหลวง มี.ค.46
1. คุณ ดำรง เยื่อบางไทร (แชมป์น้อย)
2. พ.ท.คำรณ ชัยมงคล(สิงห์เคอาร์)
3. คุณ สุทัศน์ พรรณา(หมวกแดง)
4. คุณ ประเสริฐ ปัญญาวุฒิคุณ(เซียนโย่ง)

หมากฮอสสามแถวชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2547
ชิงแชมป์ประเทศไทย(ที่ลำพูน) ครั้งที่ 1  6 - 7 มี.ค.47
1. คุณ วิโรจน์ นิ่มประพฤติ (เซียนดำ)
2. พ.ท.คำรณ ชัยมงคล(สิงห์เคอาร์)
3. คุณ สุทัศน์ พรรณา(หมวกแดง)
4. คุณ ดำรง เยื่อบางไทร (แชมป์น้อย)

หมากฮอสสามแถวถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ ฯ สนามหลวง มี.ค.47
1. คุณ สมพล ดิษฐ์สม(เซียนหลอ)
2. คุณ ประเสริฐ ปัญญาวุฒิคุณ(เซียนโย่ง)
3. คุณ ไช้ แซ่ฮ้อ (พญาอินทรีย์)
4. คุณ สมัคร บรรจง(เซียนผมขาว)

หมากฮอสสามแถวชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2548
หมากฮอสสามแถวถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ ฯ
สนามหลวง 19 - 20 มี.ค.48

1. พ.ท.คำรณ ชัยมงคล(สิงห์เคอาร์)
2. คุณ วิโรจน์ นิ่มประพฤติ (เซียนดำ)
3. คุณ ไช้ แซ่ฮ้อ (พญาอินทรีย์)
4. คุณ ณัฐวุฒิ อุภิริ(เซียนอุ)

หมากฮอสสามแถวชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2549
หมากฮอสสามแถวถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ ฯ
สนามหลวง 25 - 26 มี.ค.49
1. คุณ ประเสริฐ ปัญญาวุฒิคุณ(เซียนโย่ง)
2. คุณ วิโรจน์ นิ่มประพฤติ (เซียนดำ)
3. คุณ ทวี พงษ์ถม(แก้วแมว)
4. คุณ ดำรง เยื่อบางไทร (แชมป์น้อย)

หมากฮอสสามแถวชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2550
หมากฮอสสามแถวถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ ฯ สนามหลวง มี.ค.50
1. คุณ วิโรจน์ นิ่มประพฤติ (เซียนดำ)
2. คุณ ดำรง เยื่อบางไทร (แชมป์น้อย)

หมากฮอสสามแถวชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2551
หมากฮอสสามแถวถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ ฯ สวนรถไฟ มี.ค.51
1. คุณ วิโรจน์ นิ่มประพฤติ (เซียนดำ)
2. คุณ สุทัศน์ พรรณา(หมวกแดง)

หมากฮอสสามแถวชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2552
หมากฮอสสามแถวถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ ฯ สนามหลวง มี.ค.52
1. คุณ วิโรจน์ นิ่มประพฤติ (เซียนดำ)
2. คุณ ประเสริฐ ปัญญาวุฒิคุณ(เซียนโย่ง)

หมากฮอสสามแถวชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2553
หมากฮอสสามแถวถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ ฯ สวนรถไฟ มี.ค.53
1. คุณ ประเสริฐ ปัญญาวุฒิคุณ(เซียนโย่ง)
2. คุณ วิโรจน์ นิ่มประพฤติ (เซียนดำ)

หมากฮอสสามแถวถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ ฯ
โรงเรียนบางแค เนื่องสังวาลย์ 27 - 28 สค.54
1. คุณ ประเสริฐ ปัญญาวุฒิคุณ(เซียนโย่ง)
2. คุณ วิโรจน์ นิ่มประพฤติ (เซียนดำ)

หมากฮอสสามแถวถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ ฯ
สนามหลวง 27 - 29 เมษายน 2555

1. คุณ เจษฎา รุ่งโรจน์สกุลชัย(จัมโบ้)
2. คุณ พิบูลย์ วิเศษคุปต์

3. คุณ เฉลิมพล ศรีสะอาด
4. คุณ ปิยะ เสียมทอง(สิงห์ทอง)

 

 

ตำำนานการแข่งขันหมากฮอส